TVRZT WORDT JEUGDWELZIJNSWERK

FEED1

📰 NEWS FLASH 📰

Vanaf de krokusvakantie kunnen jongeren tussen de 13 en 18 jaar terug onder ons dak terecht om met 8 (+1 begeleider) te genieten van hun vrije tijd! Dit alles conform de regels voor jeugdwelzijn.

Zijn er vragen?

💌 DMUS!#OLLESVODEJOENGERS#JEUGDWERKWERKT#TVRZTFAM#TVRZT