Wie zijn wij?

Onze beroepskrachten zijn AWESOME

Jarno Van 't Verzet
Coördinator
Jan Van 't Verzet
Projectcoördinator
Delphine Van 't Verzet
projectmedewerker

Onze raad van bestuursleden zijn COOL

Thomas Van Damme
Voorzitter
Stan Lagast
Ondervoorzitter
Sophie Roets
Penningmeester
Stefanie Coppens
secretaris
Kenji Bailly
RVB
Bram Van Goethem
RVB